Profil spoločnosti

Spoločnosť Ekomont Nitra s.r.o. bola založená dňa 20.1.1995 so sídlom v Nitre a je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre. Konateľom spoločnosti je Ing. Karol Rumanovský. Zodpovedným za výrobu je vedúci výroby p. Anton Horváth.

Od roku 2000 vlastníme certifikáty systému kvality ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Splnomocnencom pre riadenie kvality je Ing. Marta Marčišová.


Predmetom podnikania sú pozemné a inžinierske stavby, vykonávanie stavebných prác vo výškach horolezeckou a speleologickou technikou. Špecializujeme sa najmä na dodávky stavebných prác a celkov v týchto oblastiach:


zatepľovanie fasád objektov

stavebné práce

zemné práce

nátery oceľových konštrukcií – linky VN, VVN, rozvodne VN,VVN

• výstavba a opravy líniových stavieb

stavebné práce vo výškach s použitím horolezeckej techniky

• povrchové úpravy materiálov – otryskávanie a metalizácia za studena

rekonštrukcie objektov

• protipožiarne nátery

• montáž ZTI, kanalizácie, plynu, ÚK

sanácie a reprofilácie betónových prvkov

• opravy a rekonštrukcie svetlíkov

• lešenárske práce

• úpravy interiérov – sádrokartóny, maľby, nátery